Home
Compliance
Links

website security      

 

            

 

 

          De dienstverlening van AWACS is gebaseerd op een drietal kernbegrippen:

 

                                                COMPLIANCE

 

                                               CONVERGENCE

 

                                           QUALITY ASSURANCE

 

Op hoofdlijnen houdt deze dienstverlening in dat op basis van Critical Point  Auditing op het logistieke (productie) proces per processtap (van GoodsIn tot GoodsOut) potentiele 'security risks' worden geïdentificeerd.

 

Vervolgens worden voor deze potentiële risico's in nauwe samenspraak en samenwerking met het verantwoordelijk lijnmanagement, Quality Assurance manager en HSE&S functionaris naar mogelijke oplossingen gezocht, die op dat specifieke punt in de logistieke keten het meest efficient en effectief aansluiten bij/op het bedrijfsproces en acceptabel zijn binnen de bedrijfsorganisatie en -cultuur.

 

De "meetlat" voor de CPA bestaat uit zowel externe als interne wet- en regelgeving alsmede de meest gangbare normen en standaarden die van toepassing zijn op dat specifieke logistieke (productie-) proces en werkomgeving. Daarbij wordt (indien van toepassing) tevens rekening gehouden met gangbare regelgeving in de logistieke keten, zoals bijvoorbeeld: US C-TPAT, AEO, TAPA, etc.

 

Het speerpunt van de advisering ligt op het zo effectief en efficient mogelijk implementeren van pro-actief handelen. Daarin speelt de menselijke factor een belangrijke (zo niet de belangrijkste) rol.